Câu hỏi:

28/08/2020 175

Khi nói về kim loại, phát biểu nào sau đây sai

Trả lời:

Đáp án B

B sai vì theo chiều giảm dần tính dẫn điện là: Ag > Cu > Au > Al > Fe nên Ag mới là kim loại dẫn điện tốt nhất

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cấu hình electron nào sau đây không của nguyên tử kim loại

Xem đáp án » 28/08/2020 504

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây đúng

Xem đáp án » 28/08/2020 331

Câu 3:

Dựa vào khối lượng riêng của kim loại, hãy tính thể tích mol kim loại và ghi kết quả vào bảng sau

Chọn phát biểu không đúng trong các phát biểu sau

Xem đáp án » 28/08/2020 236

Câu 4:

Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tử kim loại?

Xem đáp án » 28/08/2020 204

Câu 5:

Kim loại không phản ứng với dung dịch HCl là

Xem đáp án » 28/08/2020 165

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »