Câu hỏi:

28/08/2020 165

Kim loại không phản ứng với dung dịch HCl là

Trả lời:

Đáp án C

Cu không phản ứng được với dd HCl vì đứng sau H trong dãy điện hóa

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cấu hình electron nào sau đây không của nguyên tử kim loại

Xem đáp án » 28/08/2020 502

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây đúng

Xem đáp án » 28/08/2020 330

Câu 3:

Dựa vào khối lượng riêng của kim loại, hãy tính thể tích mol kim loại và ghi kết quả vào bảng sau

Chọn phát biểu không đúng trong các phát biểu sau

Xem đáp án » 28/08/2020 233

Câu 4:

Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tử kim loại?

Xem đáp án » 28/08/2020 195

Câu 5:

Khi nói về kim loại, phát biểu nào sau đây sai

Xem đáp án » 28/08/2020 174

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »