Câu hỏi:

28/08/2020 473

Hoàn thành cải cách ruộng đất ở miền Bắc Việt Nam (1954-1957) thực chất là để hiện thực hóa khẩu hiệu gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A
Hoàn thành cải cách ruộng đất ở Việt Nam (1954 - 1957) thực chất là để hiện thực hóa khẩu hiệu “Người cày có ruộng”, đưa nông dân làm chủ đồng ruộng, nông thôn. Chính vì thế, ý nghĩa của cuộc cải cách ruộng đất cũng là làm cho khẩu hiệu “người cày có ruộng” trở thành hiện thực

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bài học nào được rút ra cuộc cải cách ruộng đất (1954 - 1956) cho công cuộc xây dựng đất nước hiện nay?

Xem đáp án » 28/08/2020 1,185

Câu 2:

Anh (chị) hiểu thế nào là cải cách ruộng đất?

Xem đáp án » 28/08/2020 986

Câu 3:

Bản chất của cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc Việt Nam trong những năm 1954-1957 là

Xem đáp án » 28/08/2020 906

Câu 4:

Quá trình cải cách ruộng đất ở Việt Nam được bắt đầu thực hiện từ khi nào?

Xem đáp án » 28/08/2020 503

Câu 5:

Hội nghị nào của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã cho thấy Đảng đã nhận thấy những hạn chế của cải cách ruộng đất và kiên quyết sửa chữa những sai lầm đó?

Xem đáp án » 28/08/2020 500

Câu 6:

Đâu không phải mục đích của việc hoàn thành cải cách ruộng đất ở miền Bắc Việt Nam (1954-1957)?

Xem đáp án » 28/08/2020 417

Bình luận


Bình luận