Câu hỏi:

28/08/2020 991

Anh (chị) hiểu thế nào là cải cách ruộng đất?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Cải cách ruộng đất là quá trình xóa bỏ quan hệ sở hữu ruộng đất của địa chủ phong kiến, xác lập quyền sở hữu ruộng đất của nông dân, thực hiện khẩu hiệu “người cày có ruộng”

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bài học nào được rút ra cuộc cải cách ruộng đất (1954 - 1956) cho công cuộc xây dựng đất nước hiện nay?

Xem đáp án » 28/08/2020 1,188

Câu 2:

Bản chất của cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc Việt Nam trong những năm 1954-1957 là

Xem đáp án » 28/08/2020 909

Câu 3:

Quá trình cải cách ruộng đất ở Việt Nam được bắt đầu thực hiện từ khi nào?

Xem đáp án » 28/08/2020 506

Câu 4:

Hội nghị nào của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã cho thấy Đảng đã nhận thấy những hạn chế của cải cách ruộng đất và kiên quyết sửa chữa những sai lầm đó?

Xem đáp án » 28/08/2020 500

Câu 5:

Hoàn thành cải cách ruộng đất ở miền Bắc Việt Nam (1954-1957) thực chất là để hiện thực hóa khẩu hiệu gì?

Xem đáp án » 28/08/2020 473

Câu 6:

Đâu không phải mục đích của việc hoàn thành cải cách ruộng đất ở miền Bắc Việt Nam (1954-1957)?

Xem đáp án » 28/08/2020 419

Bình luận


Bình luận