Câu hỏi:

31/08/2020 4,905

Để lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn cần vật liệu và thiết bị nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phụ kiện đi kèm ống

Xem đáp án » 31/08/2020 988

Câu 2:

Ở mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một bóng đèn, kiểm tra mạch là thực hiện nội dung:

Xem đáp án » 31/08/2020 955

Câu 3:

Quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn thì “Nối dây mạch điện” thuộc bước:

Xem đáp án » 31/08/2020 930

Câu 4:

Việc lựa chọn phương pháp lắp đặt dây dẫn và thiết bị điện tùy theo:

Xem đáp án » 31/08/2020 806

Câu 5:

Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một bóng đèn có nội dung:

Xem đáp án » 31/08/2020 775

Câu 6:

Vẽ sơ đồ lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn có nội dung:

Xem đáp án » 31/08/2020 750

Bình luận


Bình luận