Đề thi Học kì 2 Công nghệ 9 có đáp án (Đề 3)

  • 1332 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Việc lựa chọn phương pháp lắp đặt dây dẫn và thiết bị điện tùy theo:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Mạng điện lắp đặt nổi là dây dẫn đặt nổi trên vật cách điện như:

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Tại sao hiện nay người ta thường sử dụng phương pháp đặt dây dẫn lồng trong ống cách điện?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Ống cách điện có đường kính thông dụng là:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Phụ kiện đi kèm ống

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận