Đề thi Học kì 2 Công nghệ 9 có đáp án (Đề 2)

  • 1332 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Lắp đặt mạng điện trong nhà có kiểu:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Mạng điện được lắp đặt nổi là dây dẫn được lắp đặt nổi trên:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Hiện nay, mạng điện trong nhà thường được lắp đặt nổi ở:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Ống cách điện có đường kính thông dụng là:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Ống nối chữ L dùng để:

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận