Câu hỏi:

31/08/2020 605

Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn cần vật liệu và thiết vị nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn cần vật liệu và thiết bị nào?

Xem đáp án » 31/08/2020 4,946

Câu 2:

Phụ kiện đi kèm ống

Xem đáp án » 31/08/2020 990

Câu 3:

Ở mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một bóng đèn, kiểm tra mạch là thực hiện nội dung:

Xem đáp án » 31/08/2020 957

Câu 4:

Quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn thì “Nối dây mạch điện” thuộc bước:

Xem đáp án » 31/08/2020 934

Câu 5:

Việc lựa chọn phương pháp lắp đặt dây dẫn và thiết bị điện tùy theo:

Xem đáp án » 31/08/2020 813

Câu 6:

Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một bóng đèn có nội dung:

Xem đáp án » 31/08/2020 782

Câu 7:

Vẽ sơ đồ lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn có nội dung:

Xem đáp án » 31/08/2020 752

Bình luận


Bình luận