Câu hỏi:

31/08/2020 208

Kiểm tra cách điện của mạng điện là kiểm tra mấy yếu tố?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn cần vật liệu và thiết bị nào?

Xem đáp án » 31/08/2020 4,957

Câu 2:

Phụ kiện đi kèm ống

Xem đáp án » 31/08/2020 990

Câu 3:

Ở mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một bóng đèn, kiểm tra mạch là thực hiện nội dung:

Xem đáp án » 31/08/2020 960

Câu 4:

Quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn thì “Nối dây mạch điện” thuộc bước:

Xem đáp án » 31/08/2020 938

Câu 5:

Việc lựa chọn phương pháp lắp đặt dây dẫn và thiết bị điện tùy theo:

Xem đáp án » 31/08/2020 818

Câu 6:

Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một bóng đèn có nội dung:

Xem đáp án » 31/08/2020 784

Câu 7:

Vẽ sơ đồ lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn có nội dung:

Xem đáp án » 31/08/2020 755

Bình luận


Bình luận