Câu hỏi:

31/08/2020 371

Chế Lan Viên tên thật là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chế Lan Viên tên thật là Phan Ngọc Hoan (1920 – 1989)

Đáp án cần chọn là: A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

“Thơ Chế Lan Viên vươn tới khuynh hướng sử thi hào hùng, chất chính luận, đậm tính thời sự” là phong cách nghệ thuật ở giai đoạn sáng tác nào của Chế Lan Viên?

Xem đáp án » 31/08/2020 344

Câu 2:

“Trường thơ loạn: kinh dị, thần bí, bế tắc của thời” thuộc phong cách nghệ thuật giai đoạn nào của tác giả Chế Lan Viên?

Xem đáp án » 31/08/2020 287

Câu 3:

Nhà thơ Chế Lan Viên quê ở:

Xem đáp án » 31/08/2020 271

Câu 4:

Chế Lan Viên tham gia cách mạng ở:

Xem đáp án » 31/08/2020 264

Câu 5:

Chế Lan Viên chưa từng làm công việc nào dưới đây?

Xem đáp án » 31/08/2020 256

Câu 6:

Nội dung sau về tác giả Chế Lan Viên đúng hay sai?

“Sau năm 1954, Chế Lan Viên vào sống ở thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục hoạt động văn học”

Xem đáp án » 31/08/2020 218

Bình luận


Bình luận