Vai nét về tác giả Chế Lan Viên

  • 1031 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chế Lan Viên tên thật là:

Xem đáp án

Chế Lan Viên tên thật là Phan Ngọc Hoan (1920 – 1989)

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Nhà thơ Chế Lan Viên quê ở:

Xem đáp án

Nhà thơ Chế Lan Viên quê ở tại xã Cam An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Chế Lan Viên chưa từng làm công việc nào dưới đây?

Xem đáp án

Sau khi tốt nghiệp trung học, Chế Lan Viên đi dạy học ở trường tư, làm báo ở Sài Gòn và các tỉnh miền Trung.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Chế Lan Viên tham gia cách mạng ở:

Xem đáp án

Chế Lan Viên tham gia cách mạng tháng Tám ở Quy Nhơn.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Nội dung sau về tác giả Chế Lan Viên đúng hay sai?

“Sau năm 1954, Chế Lan Viên vào sống ở thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục hoạt động văn học”

Xem đáp án

- Sai

- Sau năm 1975, Chế Lan Viên vào sống ở thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục hoạt động văn học


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận