Câu hỏi:

02/09/2020 1,786

Hỗn hợp X gồm valin và glyxylalanin. Cho a mol X vào 100 ml dung dịch H2SO4 0,5M (loãng), thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch Z gồm NaOH 1M và KOH 1,75M đun nóng, thu được dung dịch chứa 30,725 gam muối. Giá trị của a là

Trả lời:

nH2SO4 = 0,05 mol;  nNaOH = 0,1 mol;  nKOH = 0,175 mol

Coi hỗn hợp Y gồm valin (x mol), Gly-Ala (y mol) và H2SO4 0,05 mol chưa phản ứng với nhau

Vì Y phản ứng vừa đủ với dung dịch Z nên :

nVal + 2nGlyAla + 2nH2SO4 = nNaOH + nKOH  x + 2y + 0,05.2 = 0,1.1 + 0,1.1,75   1

Trong dung dịch Z chứa các ion:

H2NC4H8COO Val : x mol

H2NCH2COO Gly : y mol

H2NC2H4COO Ala : y mol

 SO42: 0,05 mol; Na+ : 0,1 mol; K+ : 0,175 mol

 mmuoi = 116x + 74 + 88y + 0,05.96 + 0,1.23 + 0,175.39 = 30,725   2

Từ (1) và (2) → x = 0,075 mol;  y = 0,05

→ a = x + y = 0,125 mol

Đáp án cần chọn là: B

Chú ý

+ tính nhầm a = x + 2y → chọn nhầm đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 13,32 gam peptit X do n gốc alanin tạo thành, thủy phân hoàn toàn trong môi trường axit thu được 16,02 gam alanin duy nhất. X thuộc loại nào?

Xem đáp án » 31/08/2020 1,133

Câu 2:

Thủy phân không hoàn toàn pentapeptit mạch hở: Gly-Ala-Gly-Ala-Gly có thể thu được tối đa bao nhiêu đipeptit ?

Xem đáp án » 01/09/2020 1,009

Câu 3:

Thủy phân không hoàn toàn một pentapeptit X (mạch hở): Gly-Val-Gly-Val-Ala có thể thu được tối đa bao nhiêu tripetit?

Xem đáp án » 01/09/2020 838

Câu 4:

Đun nóng 0,02 mol tripeptit X có cấu trúc là Ala-Gly-Glu trong dung dịch NaOH (lấy dư), sau phản ứng hoàn toàn, khối lượng muối thu được là

Xem đáp án » 31/08/2020 784

Câu 5:

Thuỷ phân hoàn toàn tetrapeptit X mạch hở thu được alanin, glyxin và glutamin theo tỷ lệ mol 2 : 1 : 1. Mặt khác, thuỷ phân không hoàn toàn X thu được 3 đipeptit là Ala-Glu; Ala-Ala và Glu-Gly. Vậy công thức cấu tạo của X là: 

Xem đáp án » 01/09/2020 636

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »