Câu hỏi:

02/09/2020 541

Vào ngày 27/7 – Ngày Thương binh – Liệt sỹ các cơ quan chính quyền, tổ chức tình nguyện thường đến thăm hỏi gia đình thương binh liệt sỹ, bà mẹ việt nam anh hùng. Điều đó thể hiện?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Dáp án là B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào thể hiện tính sáng tạo trong công việc?

Xem đáp án » 02/09/2020 3,359

Câu 2:

Say mê, tìm tòi để tạo ra những giá trị mới về vật chất, tinh thần hoặc tìm ra cái mới, cách giải quyết mới mà không bị gò bó phụ thuộc vào cái đã có được gọi là?

Xem đáp án » 02/09/2020 3,202

Câu 3:

Những điều được cho là năng động, sáng tạo trong công việc là?

Xem đáp án » 02/09/2020 2,151

Câu 4:

Trong các hành vi dưới đây , hành vi nào thể hiện tính năng động ?

Xem đáp án » 02/09/2020 1,121

Câu 5:

Một số bạn học sinh lớp 9 đã xác định rằng. Do lực học hạn chế, gia đình khó khăn, sau khi học xong lớp 9 các bạn sẽ học nghề, tìm kiếm việc làm nuôi bản thân, giúp đỡ gia đình. Những suy nghĩ đó chứng tỏ họ là người như thế nào?

Xem đáp án » 02/09/2020 1,041

Câu 6:

Bạn học sinh A sáng chế ra máy bắt bọ xít và được ứng dụng trong thực tế đạt hiệu quả cao. Việc làm đó thể hiện?

Xem đáp án » 02/09/2020 1,037

Câu 7:

Việc làm nào sau đây biểu hiện rõ trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp CNH- HĐH?

Xem đáp án » 02/09/2020 1,001

Bình luận


Bình luận