Đề thi Học kì 1 GDCD 9 có đáp án (Đề 4)

  • 2932 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Mỗi học sinh phải xác định lí tưởng sống đúng đắn cho mình bằng cách nào?

Xem đáp án

Đáp án là D.


Câu 2:

Vì sao thanh niên có lí tưởng sống cao đẹp lại rất vẻ vang?

Xem đáp án

Đáp án là C.


Câu 4:

Việc làm nào sau đây biểu hiện rõ trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp CNH- HĐH?

Xem đáp án

Đáp án là A.


Câu 5:

Việc làm nào dưới đây biểu hiện sống tầm thường chưa đúng của thanh niên?

Xem đáp án

Đáp án là C.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Trịnh Long

Nhầm hay quá

Bình luận


Bình luận