Câu hỏi:

02/09/2020 443

Việc làm nào dưới đây biểu hiện sống tầm thường chưa đúng của thanh niên?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào thể hiện tính sáng tạo trong công việc?

Xem đáp án » 02/09/2020 3,356

Câu 2:

Say mê, tìm tòi để tạo ra những giá trị mới về vật chất, tinh thần hoặc tìm ra cái mới, cách giải quyết mới mà không bị gò bó phụ thuộc vào cái đã có được gọi là?

Xem đáp án » 02/09/2020 3,201

Câu 3:

Những điều được cho là năng động, sáng tạo trong công việc là?

Xem đáp án » 02/09/2020 2,150

Câu 4:

Trong các hành vi dưới đây , hành vi nào thể hiện tính năng động ?

Xem đáp án » 02/09/2020 1,120

Câu 5:

Bạn học sinh A sáng chế ra máy bắt bọ xít và được ứng dụng trong thực tế đạt hiệu quả cao. Việc làm đó thể hiện?

Xem đáp án » 02/09/2020 1,037

Câu 6:

Một số bạn học sinh lớp 9 đã xác định rằng. Do lực học hạn chế, gia đình khó khăn, sau khi học xong lớp 9 các bạn sẽ học nghề, tìm kiếm việc làm nuôi bản thân, giúp đỡ gia đình. Những suy nghĩ đó chứng tỏ họ là người như thế nào?

Xem đáp án » 02/09/2020 1,034

Câu 7:

Việc làm nào sau đây biểu hiện rõ trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp CNH- HĐH?

Xem đáp án » 02/09/2020 998

Bình luận


Bình luận