Đề thi Học kì 1 GDCD 9 có đáp án (Đề 3)

  • 2830 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Em đồng ý với việc làm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án là C.


Câu 2:

Phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương giúp.

Xem đáp án

Đáp án là D.


Câu 3:

Việc làm nào sau đây không tiếp nối truyền thống hiếu học?

Xem đáp án

Đáp án là C.


Câu 4:

Câu tục ngữ nào nói về ý thức tiếp nối truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

Xem đáp án

Đáp án là B.


Câu 5:

Truyền thống đoàn kết tương thân tương ái thể hiện trong việc làm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án là A.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Trịnh Long

Nhầm hay quá

Bình luận


Bình luận