Câu hỏi:

04/09/2020 133

Nước chứa nhóm ion nào sau đây được gọi là nước cứng toàn phần?

Trả lời:

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Những chất nào sau đây có thể làm mềm nước cứng tạm thời ?

Xem đáp án » 10/09/2020 274

Câu 2:

Chất nào sau đây không làm mềm được nước cứng tạm thời ?

Xem đáp án » 10/09/2020 110

Câu 3:

Chất nào sau đây làm mềm nước cứng vĩnh cửu ?

Xem đáp án » 10/09/2020 91

Câu 4:

Một dung dịch chứa ion: Ca2+, Mg2+, Cl-, SO42-. Dung dịch đó thuộc loại?

Xem đáp án » 04/09/2020 90

Câu 5:

Phương pháp nào sau đây không sử dụng để làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu?

Xem đáp án » 10/09/2020 89

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »