Câu hỏi:

05/09/2020 535

Qua suy nghĩ của Thị Nở về Chí Phèo: “Giá thử đêm qua không có thị thì hắn chết”, ta có thể rút ra kết luận nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

ð Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi viết: “Cũng may thị Nở vào” thì tác giả cho rằng: 

Xem đáp án » 05/09/2020 1,720

Câu 2:

Khi thị Nở nghĩ về Chí Phèo: “Phải cho hắn ăn tí gì mới được”, thì ý của thị là:

Xem đáp án » 05/09/2020 822

Câu 3:

Cho 2 câu

a Thằng bé ăn mỗi một bát cơm.

b Thằng bé ăn những một bát cơm.

Nhận định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 05/09/2020 414

Câu 4:

Cho 2 câu:

- Bây giờ mới tám giờ.

- Bây giờ đã tám giờ.

 

Nhận định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 05/09/2020 281

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK