Câu hỏi:

05/09/2020 1,598

Trong bài thơ “Hầu trời”, nhà thơ Tản Đà được mời lên Thiên đình để làm gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

=> Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dòng nào sau đây không thể hiện cái ngông của Tản Đà trong bài “Hầu trời”?

Xem đáp án » 05/09/2020 3,778

Câu 2:

Qua câu chuyện "Hầu Trời" được Tản Đà hư cấu, kể lại bằng thơ, có thể thấy thơ trữ tình buổi giao thời đã thiên về nội dung, tính chất nào?

Xem đáp án » 05/09/2020 2,917

Câu 3:

Ý nào sau đây chưa chính xác khi nói về Tản Đà?

Xem đáp án » 05/09/2020 2,602

Câu 4:

Bài thơ “Hầu trời” của Tản Đà được viết bằng:

Xem đáp án » 05/09/2020 2,004

Câu 5:

Nét độc đáo về nghệ thuật của bài thơ "Hầu trời" là:

Xem đáp án » 05/09/2020 1,903

Câu 6:

Từ phía người đọc, bút danh Tản Đà trước hết và chủ yếu muốn gợi liên tưởng đến điều gì trong tâm hồn, tính cách nhà thơ?

Xem đáp án » 05/09/2020 1,278

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK