Câu hỏi:

05/09/2020 354

Nhận định nào sau đây là không đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

ð Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại sao câu sau đây là vô lí?

“Hồi ấy nó toan đi bộ đội rồi nó vào bộ đội thật.”

Xem đáp án » 05/09/2020 454

Câu 2:

Khi A nói với B: “Hôm nay trời mưa đấy” thì ý A là gì?

Xem đáp án » 05/09/2020 420

Câu 3:

Khi 1 ông bố nói về con mình: “Ai đời lúc ấy nó dám cãi lại tôi trước mặt mọi người” thì nhận định nào sau đây là không đúng? 

Xem đáp án » 05/09/2020 419

Câu 4:

Một câu có thể mập mờ về nghĩa tình thái, tức có thể hiểu theo những nghĩa tình thái khác nhau. Cho câu: “Nam có thể đến”, cách giải thích nào sau đây là hợp lí? 

Xem đáp án » 05/09/2020 335

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK