Trắc nghiệm: Nghĩa của câu (tiếp theo) có đáp án

  • 1112 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Nhận định nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án

ð Đáp án A


Câu 2:

Tại sao câu sau đây là vô lí?

“Hồi ấy nó toan đi bộ đội rồi nó vào bộ đội thật.”

Xem đáp án

ð Đáp án C


Câu 3:

Khi A nói với B: “Hôm nay trời mưa đấy” thì ý A là gì?

Xem đáp án

ð Đáp án B


Câu 4:

Khi 1 ông bố nói về con mình: “Ai đời lúc ấy nó dám cãi lại tôi trước mặt mọi người” thì nhận định nào sau đây là không đúng? 

Xem đáp án

ð Đáp án D


Câu 5:

Một câu có thể mập mờ về nghĩa tình thái, tức có thể hiểu theo những nghĩa tình thái khác nhau. Cho câu: “Nam có thể đến”, cách giải thích nào sau đây là hợp lí? 

Xem đáp án

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận