Câu hỏi:

05/09/2020 3,687

Ấn tượng, cảm giác chung dễ thấy nhất về khung cảnh, không khí của tràng giang trong bài thơ “Tràng giang” của Huy Cận toát ra từ khổ thơ thứ hai là gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

=> Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào sau đây đúng khi nói về bài thơ “Tràng giang” của Huy Cận?

Xem đáp án » 05/09/2020 7,921

Câu 2:

Nếu hình ảnh cành củi khô trong dòng thơ “Củi một cành khô lạc mấy dòng” được thay thế bằng một hình ảnh khác: “cánh bèo”  thì sức gợi cảm của dòng thơ này chắc chắn sẽ thay đổi như thế nào?

Xem đáp án » 05/09/2020 5,134

Câu 3:

Dòng nào nói chính xác về sự ra đời bài thơ “Tràng giang” của Huy Cận?

Xem đáp án » 05/09/2020 3,842

Câu 4:

Ý nào sau đây chưa đúng về nhà thơ Huy Cận

Xem đáp án » 05/09/2020 2,990

Câu 5:

Ấn tượng về một vòm trời mỗi lúc một thêm cao, sâu đến rợn ngợp trong dòng thơ "Nắng xuống, trời lên sâu chót vót" (Tràng giang, Huy Cận) không được trực tiếp tạo ra từ đâu?

Xem đáp án » 05/09/2020 2,285

Câu 6:

Dòng nào dưới đây nêu không sát nội dung cảm xúc của bài thơ “Trang Giang”  được gửi gắm qua lời đề từ: “Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài”?

Xem đáp án » 05/09/2020 2,035

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK