Câu hỏi:

05/09/2020 900

Làm thế nào để bác bỏ được lập luận sai lầm? 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

ð Đáp án A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong đoạn văn: “Có người bảo: Tôi hút, tôi bị bệnh, mặc tôi!

Xin đáp lại: Hút thuốc là quyền của anh, nhưng anh không có quyền đầu độc những người ở gần anh. Anh uống rượu say mèm, anh làm anh chịu. Nhưng hút thuốc thì người ở gần anh cũng hút phải luồng khói độc. Điều này hàng nghìn công trình nghiên cứu đã chứng minh rất rõ.”, có sự kết hợp giữa thao tác lập luận bác bỏ với thao tác lập luận nào?

Xem đáp án » 05/09/2020 1,933

Câu 2:

Khi bác bỏ cần có thái độ như thế nào?

Xem đáp án » 05/09/2020 763

Câu 3:

Đoạn văn sau sử dụng cách bác bỏ nào?

“Có người bảo: Tôi hút, tôi bị bệnh, mặc tôi!

Xin đáp lại: Hút thuốc là quyền của anh, nhưng anh không có quyền đầu độc những người ở gần anh. Anh uống rượu say mèm, anh làm anh chịu. Nhưng hút thuốc thì người ở gần anh cũng hút phải luồng khói độc. Điều này hàng nghìn công trình nghiên cứu đã chứng minh rất rõ.”

Xem đáp án » 05/09/2020 481

Câu 4:

Bác bỏ luận cứ là gì? 

Xem đáp án » 05/09/2020 455

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK