Trắc nghiệm: Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ có đáp án

  • 1207 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Bác bỏ luận cứ là gì? 

Xem đáp án

ð Đáp án B


Câu 2:

Làm thế nào để bác bỏ được lập luận sai lầm? 

Xem đáp án

ð Đáp án A


Câu 5:

Khi bác bỏ cần có thái độ như thế nào?

Xem đáp án

ð Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận