Câu hỏi:

05/09/2020 705

Bài thơ “Từ ấy” ra đời trong hoàn cảnh nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

=> Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bao trùm lên toàn bài thơ “Từ ấy” là tình cảm gì của tác giả ?

Xem đáp án » 05/09/2020 7,809

Câu 2:

Dòng nào khái quát được những nét nghệ thuật tiêu biểu của bài thơ “Từ ấy” của Tố Hữu?

Xem đáp án » 05/09/2020 5,355

Câu 3:

Hai từ “để” lặp lại ở đầu hai câu 2 và 3 trong khổ thơ thứ 2 bài thơ “Từ ấy” có tác dụng gì?

Xem đáp án » 05/09/2020 2,174

Câu 4:

Biện pháp tu từ nào sau đây không được sử dụng trong bài thơ?

Xem đáp án » 05/09/2020 1,989

Câu 5:

Nhà thơ đã sử dụng biện pháp tu từ gì trong câu thơ “Mặt trời chân lí chói qua tim”?

Xem đáp án » 05/09/2020 1,343

Câu 6:

Nội dung chính của tập thơ “Từ ấy” là gì ?

Xem đáp án » 05/09/2020 892

Câu 7:

Hình ảnh "mặt trời chân lí" trong câu thơ "Mặt trời chân lí chói qua tim" trong bài thơ “Từ ấy” của Tố Hữu nên được hiểu là gì?

Xem đáp án » 05/09/2020 891

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK