Trắc nghiệm: Từ ấy (Tố Hữu) có đáp án

  • 1662 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Nội dung chính của tập thơ “Từ ấy” là gì ?

Xem đáp án

=> Đáp án A


Câu 2:

Bài thơ “Từ ấy” ra đời trong hoàn cảnh nào?

Xem đáp án

=> Đáp án A


Câu 3:

Nhận xét nào sau đây là nhận xét đúng ?

Xem đáp án

=> Đáp án D


Câu 4:

Bao trùm lên toàn bài thơ “Từ ấy” là tình cảm gì của tác giả ?

Xem đáp án

=> Đáp án B


Câu 5:

Nhan đề “Từ ấy” được hiểu như thế nào?

Xem đáp án

=> Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận