Câu hỏi:

05/09/2020 468

Sắc thái châm biếm, mỉa mai của bài thơ thể hiện ở câu thơ nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

=> Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Từ “chong đèn” trong câu “Chong đèn, huyện trưởng làm công việc” có nghĩa gì?

Xem đáp án » 05/09/2020 1,815

Câu 2:

Bài thơ "Lai Tân" được viết theo thể thơ

Xem đáp án » 05/09/2020 752

Câu 3:

Ý nghĩa của câu thơ “Trời đất Lai Tân vẫn thái bình” là gì?

Xem đáp án » 05/09/2020 402

Câu 4:

Bài thơ "Lai Tân" được viết bằng

Xem đáp án » 05/09/2020 354

Câu 5:

Ban trưởng ở nhà lao Lai Tân có tật xấu nào?

Xem đáp án » 05/09/2020 274

Câu 6:

Bộ máy quan lại ở Lai Tân được thể hiện như thế nào qua ba câu đầu của bài thơ?

Xem đáp án » 05/09/2020 262

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK