Câu hỏi:

05/09/2020 289

Mở đầu bài thơ, tác giả đề hai chữ “Tặng Vịnh”, Vịnh ở đây là ai?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

=> Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đoạn thơ từ câu “Đâu những ngày xưa, tôi nhớ tôi” đến “Như cảnh chim buồn nhớ gió mây” thể hiện điều gì?

Xem đáp án » 05/09/2020 530

Câu 2:

Bài thơ “Nhớ đồng” được sáng tác trong hoàn cảnh nào?

Xem đáp án » 05/09/2020 319

Câu 3:

Bài thơ “Nhớ Đồng” là của tác giả nào?

Xem đáp án » 05/09/2020 264

Câu 4:

Những câu nào trong bài thơ “Nhớ đồng” được dùng làm điệp khúc cho bài thơ?

Xem đáp án » 05/09/2020 255

Câu 5:

Bài thơ “Nhớ đồng” thuộc thể loại:

Xem đáp án » 05/09/2020 251

Câu 6:

Bài thơ “Nhớ đồng” được in trong tập thơ:

Xem đáp án » 05/09/2020 234

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK