Trắc nghiệm: Nhớ đồng (Tố Hữu) có đáp án

  • 1532 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Bài thơ “Nhớ Đồng” là của tác giả nào?

Xem đáp án

=> Đáp án A


Câu 2:

Bài thơ “Nhớ đồng” thuộc thể loại:

Xem đáp án

=> Đáp án C


Câu 3:

Bài thơ “Nhớ đồng” được sáng tác trong hoàn cảnh nào?

Xem đáp án

=> Đáp án C


Câu 4:

Những câu nào trong bài thơ “Nhớ đồng” được dùng làm điệp khúc cho bài thơ?

Xem đáp án

=> Đáp án D


Câu 5:

Mở đầu bài thơ, tác giả đề hai chữ “Tặng Vịnh”, Vịnh ở đây là ai?

Xem đáp án

=> Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận