Câu hỏi:

05/09/2020 249

Cuộc đời hoạt động nghệ thuật của Anh Thơ được tặng ‘‘Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật”. Đó là giải thưởng hết sức cao quý. Hãy cho biết bà nhận nó vào năm nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

=> Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bức tranh chiều xuân qua ngòi bút của tác giả hiện lên như thế nào?

Xem đáp án » 05/09/2020 3,106

Câu 2:

Nhận định nào sau đây đúng với bài thơ “Chiều xuân” của Anh Thơ?

Xem đáp án » 05/09/2020 667

Câu 3:

Anh Thơ tìm đến thơ ca nhằm mục đích gì?

Xem đáp án » 05/09/2020 633

Câu 4:

Hai câu nào trong bài miêu tả cảnh xuân chỉ có ở miền Bắc mà không có ở đâu khác trên lãnh thổ nước ta?

Xem đáp án » 05/09/2020 554

Câu 5:

Thủ pháp nghệ thuật được tác giả sử dụng hiệu quả trong bài thơ “Chiều xuân” là gì?

Xem đáp án » 05/09/2020 476

Câu 6:

Bài “Chiều xuân” rút từ tập thơ nào của Anh Thơ? 

Xem đáp án » 05/09/2020 339

Câu 7:

Bài thơ “Chiều xuân” là của tác giả nào?

Xem đáp án » 05/09/2020 265

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK