Trắc nghiệm: Chiều xuân (Anh Thơ) có đáp án

  • 1045 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Anh Thơ tìm đến thơ ca nhằm mục đích gì?

Xem đáp án

=> Đáp án D


Câu 3:

Những bài thơ của Anh Thơ có đặc điểm gì nổi bật? 

Xem đáp án

=> Đáp án D


Câu 4:

Bài thơ “Chiều xuân” là của tác giả nào?

Xem đáp án

=> Đáp án B


Câu 5:

Thủ pháp nghệ thuật được tác giả sử dụng hiệu quả trong bài thơ “Chiều xuân” là gì?

Xem đáp án

=> Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận