Câu hỏi:

06/09/2020 396

Mang lại giải Nô-ben văn học cho R.Ta-go là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

=> Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

“Đôi mắt em muốn nhìn vào tâm tưởng của anh - Như trăng kia muốn vào sâu biển cả”. Đó là hình tượng so sánh thể hiện điều gì?

Xem đáp án » 06/09/2020 620

Câu 2:

Trong tập thơ “Người làm vườn”, Ta-go quan niệm cuộc đời giống như:

Xem đáp án » 06/09/2020 460

Câu 3:

R.Ta-go là nhà văn, nhà thơ nước nào?

Xem đáp án » 06/09/2020 445

Câu 4:

Câu nào dưới đây nói về giọng thơ của “Bài thơ số 28”?

Xem đáp án » 06/09/2020 299

Câu 5:

Câu nào dưới đây không nói về tập thơ “Người làm vườn” của Ta-go?

Xem đáp án » 06/09/2020 282

Câu 6:

Trong “Bài thơ số 28”, nhà thơ muốn nhấn mạnh sự khác biệt nào giữa hình tượng viên ngọc, đoá hoa với trái tim?

Xem đáp án » 06/09/2020 265

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK