Trắc nghiệm: Bài thơ số 28 (Ta-go) có đáp án

  • 1066 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Trong tập thơ “Người làm vườn”, Ta-go quan niệm cuộc đời giống như:

Xem đáp án

=> Đáp án C


Câu 2:

Mang lại giải Nô-ben văn học cho R.Ta-go là:

Xem đáp án

=> Đáp án D


Câu 3:

“Đôi mắt em muốn nhìn vào tâm tưởng của anh - Như trăng kia muốn vào sâu biển cả”. Đó là hình tượng so sánh thể hiện điều gì?

Xem đáp án

=> Đáp án B


Câu 4:

Trong “Bài thơ số 28”, nhà thơ muốn nhấn mạnh sự khác biệt nào giữa hình tượng viên ngọc, đoá hoa với trái tim?

Xem đáp án

=> Đáp án C


Câu 5:

Câu nào dưới đây nói về giọng thơ của “Bài thơ số 28”?

Xem đáp án

=> Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Vy Nguyen
20:28 - 22/12/2021

rat hay