Câu hỏi:

06/09/2020 266

Tiểu sử tóm tắt và điếu văn khác nhau về mục đích và hoàn cảnh giao tiếp, đúng hay sai?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

ð Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bản tóm tắt tiểu sử của 1 nhân vật nổi tiếng (lãnh tụ, nhà văn, nghệ sĩ, bác học…) có gì khác với tóm tắt tiểu sử của 1 người bình thường?

Xem đáp án » 06/09/2020 537

Câu 2:

Sơ yếu lí lịch do chính bản thân viết còn tiểu sử tóm tắt lại do người khác viết, đúng hay sai? 

Xem đáp án » 06/09/2020 275

Câu 3:

Trường hợp nào trong các trường hợp sau không cần viết tiểu sử tóm tắt?

Xem đáp án » 06/09/2020 274

Câu 4:

Theo anh chị, những mục tiểu sử tóm tắt về tác giả văn học được in trong SGK nhằm mục đích gì? 

Xem đáp án » 06/09/2020 273

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK