Trắc nghiệm: Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt có đáp án

  • 1088 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Theo anh chị, những mục tiểu sử tóm tắt về tác giả văn học được in trong SGK nhằm mục đích gì? 

Xem đáp án

ð Đáp án A


Câu 2:

Bản tóm tắt tiểu sử của 1 nhân vật nổi tiếng (lãnh tụ, nhà văn, nghệ sĩ, bác học…) có gì khác với tóm tắt tiểu sử của 1 người bình thường?

Xem đáp án

ð Đáp án A


Câu 3:

Trường hợp nào trong các trường hợp sau không cần viết tiểu sử tóm tắt?

Xem đáp án

ð Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận