Câu hỏi:

06/09/2020 623

Câu nào dưới đây không nói về cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn An Ninh?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

=> Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Căn cứ vào đâu để tác giả nhận định tiếng “nước mình” không nghèo nàn?

Xem đáp án » 06/09/2020 502

Câu 2:

Văn bản ”Tiếng mẹ đẻ - Nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức” từng được đăng trên tờ báo nào?

Xem đáp án » 06/09/2020 409

Câu 3:

Theo tác giả, tiếng nói có vai trò quan trọng như thế nào đối với vận mệnh dân tộc?

Xem đáp án » 06/09/2020 394

Câu 4:

Trong văn bản, Nguyễn An Ninh phê phán những hành vi nào của thói học đòi “Tây hóa”?

Xem đáp án » 06/09/2020 389

Câu 5:

Văn bản “Tiếng mẹ đẻ - Nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức” thuộc thể loại nào?

Xem đáp án » 06/09/2020 257

Câu 6:

Trong văn bản, tác giả cho rằng yếu tố nào là quan trọng nhất giúp các dân tộc thoát khỏi cảnh bị áp bức.

Xem đáp án » 06/09/2020 251

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK