Trắc nghiệm: Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức (Nguyễn An Ninh) có đáp án

  • 1017 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Văn bản ”Tiếng mẹ đẻ - Nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức” từng được đăng trên tờ báo nào?

Xem đáp án

=> Đáp án D


Câu 3:

Căn cứ vào đâu để tác giả nhận định tiếng “nước mình” không nghèo nàn?

Xem đáp án

=> Đáp án C


Câu 4:

Trong văn bản, tác giả cho rằng yếu tố nào là quan trọng nhất giúp các dân tộc thoát khỏi cảnh bị áp bức.

Xem đáp án

=> Đáp án A


Câu 5:

Câu nào dưới đây không nói về cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn An Ninh?

Xem đáp án

=> Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận