Câu hỏi:

06/09/2020 688

Tác phẩm được đưa vào là tiểu luận cho cuốn sách nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

=> Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hoài Thanh viết: “Đời chúng ta nằm trong một chữ tôi. Mất bề rộng ta đi tìm bề sâu. Nhưng càng đi càng ớn lạnh”. Đó là nhân định của Hoài Thanh về hồn thơ của các nhà “Thơ mới” ở giai đoạn thoái trào. Cụm từ “say đắm vẫn bơ vơ ”, ông chỉ nhà thơ nào?

Xem đáp án » 06/09/2020 1,572

Câu 2:

Hồn thơ “quê mùa”, Hoài Thanh dùng chỉ nhà thơ nào trong bài viết “Một thời đại trong thi ca”

Xem đáp án » 06/09/2020 1,050

Câu 3:

Câu nào dưới đây nói đúng về năm sinh và năm mất của Hoài Thanh?

Xem đáp án » 06/09/2020 731

Câu 4:

Hồn thơ “kì dị", Hoài Thanh dùng chỉ nhà thơ nào trong bài viết “Một thời đại trong thi ca” 

Xem đáp án » 06/09/2020 714

Câu 5:

Nội dung của đoạn trích “Một thời đại trong thi ca” bàn đến vấn đề gì?

Xem đáp án » 06/09/2020 453

Câu 6:

Vì sao tác giả lại nói "cái tôi" vừa đáng thương và tội nghiệp?

Xem đáp án » 06/09/2020 376

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK