Trắc nghiệm: Một thời đại trong thi ca (Hoài Thanh) có đáp án

  • 1124 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Nội dung của đoạn trích “Một thời đại trong thi ca” bàn đến vấn đề gì?

Xem đáp án

=> Đáp án D


Câu 2:

Câu nào dưới đây nói đúng về năm sinh và năm mất của Hoài Thanh?

Xem đáp án

=> Đáp án D


Câu 3:

Tác phẩm được đưa vào là tiểu luận cho cuốn sách nào?

Xem đáp án

=> Đáp án A


Câu 4:

Vì sao tác giả lại nói "cái tôi" vừa đáng thương và tội nghiệp?

Xem đáp án

=> Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận