Câu hỏi:

06/09/2020 1,602

Tác phẩm nào sau đây không phải là văn bản chính luận?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

=> Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Văn bản chính luận sử dụng các phương tiện diễn đạt đặc trưng nào?

Xem đáp án » 06/09/2020 572

Câu 2:

Mục đích của văn bản chính luận là:

Xem đáp án » 06/09/2020 570

Câu 3:

Loại văn bản nhằm đánh giá, nhận định về một tình hình, một vấn đề, thường là xã hội, chính trị xảy ra trong thời gian gần nhất và đang được nhiều người quan tâm là loại văn bản chính luận nào sau đây?

Xem đáp án » 06/09/2020 442

Câu 4:

Loại văn bản trình bày quan điểm của tờ báo về một vấn đề thời sự quan trọng, thường đăng ở trang nhất là loại văn bản chính luận nào sau đây?

Xem đáp án » 06/09/2020 378

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK