Câu hỏi:

06/09/2020 462

Văn bản tóm tắt cần phải như thế nào so với nội dung văn bản gốc?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

ð Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thế nào là tóm tắt văn bản nghị luận? 

Xem đáp án » 06/09/2020 577

Câu 2:

Đọc văn bản “Xin đừng lãng phí nước”, SGK ngữ văn 11 tập 2, trang 119 và cho biết vấn đề nghị luận ở đây là gì?

Xem đáp án » 06/09/2020 559

Câu 3:

Đọc đoạn văn (b) bài 1, SGK Ngữ văn 11 tập 2, trang 118 và căn cứ vào nhan đề, phần mở đầu đã cho trong SGK, hãy xác định chủ đề nghị luận của văn bản.

Xem đáp án » 06/09/2020 541

Câu 4:

Đọc đoạn văn (a) bài 1, SGK Ngữ văn 11 tập 2, trang 118 và căn cứ vào nhan đề, phần mở đầu đã cho trong SGK, hãy xác định chủ đề nghị luận của văn bản.

Xem đáp án » 06/09/2020 464

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK