Câu hỏi:

06/09/2020 374

Đọc lại bài “Một thời đại trong thi ca” của Hoài Thanh (Ngữ văn 11, tập 2) và cho biết bố cục của bài văn gồm mấy phần?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

ð Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vấn đề nghị luận của văn bản “Về luân lí xã hội ở nước ta” của Phan Châu Trinh được thể hiện ở? 

Xem đáp án » 06/09/2020 453

Câu 2:

Mục đích viết văn bản “Về luân lí xã hội ở nước ta” của Phan Châu Trinh là gì?

Xem đáp án » 06/09/2020 405

Câu 3:

Văn bản tóm tắt văn bản nghị luận cần diễn đạt? 

Xem đáp án » 06/09/2020 349

Câu 4:

Đọc lại bài “Một thời đại trong thi ca” của Hoài Thanh (Ngữ văn 11, tập 2) và xác định chủ đề nghị luận.

Xem đáp án » 06/09/2020 342

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK