Câu hỏi:

06/09/2020 6,371

Hai mặt đối lập cùng tồn tại bên nhau, vận động và phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau, nên chúng luôn luôn tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau là nội dung khái niệm nào dưới đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Lời giải: Hai mặt đối lập cùng tồn tại bên nhau, vận động và phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau, nên chúng luôn luôn tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau tạo thành sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý kiến nào sau đây là đúng khi nói về giải quyết mâu thuẫn trong cuộc sống theo quan điểm Triết học?

Xem đáp án » 26/08/2019 147,611

Câu 2:

Mỗi sinh vật có quá trình đồng hóa thì phải có quá trình dị hóa, nếu chỉ có một quá trình thì sinh vật sẽ chết, theo quan điểm Triết học đây là

Xem đáp án » 26/08/2019 113,811

Câu 3:

Trong đời sống văn hóa ở nước ta hiện nay, bên cạnh những tư tưởng văn hóa tiến bộ còn tồn tại những hủ tục lạc hậu, vì vậy chúng ta cần làm gì để xây dựng nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa theo quan điểm mâu thuẫn của Triết học?

Xem đáp án » 26/08/2019 90,821

Câu 4:

Phương án nào dưới đây lí giải đúng về nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng?

Xem đáp án » 26/08/2019 47,790

Câu 5:

Nhằm trục lợi, nhiều kẻ xấu đã thực hiện hành vi “rải đinh” trên đường giao thông. Theo quan điểm mâu thuẫn của Triết học, phương án nào dưới đây sẽ giải quyết triệt để tình trạng này?

Xem đáp án » 26/08/2019 47,303

Câu 6:

Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng con đường nào dưới đây?

Xem đáp án » 06/09/2020 39,737

Câu 7:

“Trải qua nhiều cuộc đấu tranh giữa giai cấp nông dân và giai cấp địa chủ trong xã hội phong kiến, mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã dẫn đến việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”. Đoạn văn trên thể hiện những quy luật nào của Triết học?

Xem đáp án » 26/08/2019 36,550

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »