Câu hỏi:

06/09/2020 15,000

Kết quả của sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là mâu thuẫn cũ mất đi, mâu thuẫn mới hình thành, sự vật và hiện tượng cũ được thay thế bằng sự vật, hiện tượng mới tạo nên 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Lời giải: Kết quả của sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là mâu thuẫn cũ mất đi, mâu thuẫn mới hình thành, sự vật và hiện tượng cũ được thay thế bằng sự vật, hiện tượng mới. Quá trình này tạo nên sự vận động, phát triển vô tận của thế giới khách quan.

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý kiến nào sau đây là đúng khi nói về giải quyết mâu thuẫn trong cuộc sống theo quan điểm Triết học?

Xem đáp án » 26/08/2019 147,645

Câu 2:

Mỗi sinh vật có quá trình đồng hóa thì phải có quá trình dị hóa, nếu chỉ có một quá trình thì sinh vật sẽ chết, theo quan điểm Triết học đây là

Xem đáp án » 26/08/2019 113,836

Câu 3:

Trong đời sống văn hóa ở nước ta hiện nay, bên cạnh những tư tưởng văn hóa tiến bộ còn tồn tại những hủ tục lạc hậu, vì vậy chúng ta cần làm gì để xây dựng nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa theo quan điểm mâu thuẫn của Triết học?

Xem đáp án » 26/08/2019 90,838

Câu 4:

Phương án nào dưới đây lí giải đúng về nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng?

Xem đáp án » 26/08/2019 47,804

Câu 5:

Nhằm trục lợi, nhiều kẻ xấu đã thực hiện hành vi “rải đinh” trên đường giao thông. Theo quan điểm mâu thuẫn của Triết học, phương án nào dưới đây sẽ giải quyết triệt để tình trạng này?

Xem đáp án » 26/08/2019 47,320

Câu 6:

Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng con đường nào dưới đây?

Xem đáp án » 06/09/2020 39,743

Câu 7:

“Trải qua nhiều cuộc đấu tranh giữa giai cấp nông dân và giai cấp địa chủ trong xã hội phong kiến, mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã dẫn đến việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”. Đoạn văn trên thể hiện những quy luật nào của Triết học?

Xem đáp án » 26/08/2019 36,570

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »