Câu hỏi:

06/09/2020 299

Câu thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây đề cập đến sự tác động, điều chỉnh của đạo đức?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đói cho sạch, rách cho thơm: Trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ được phong cách trong sáng, không được làm những điều sai trái, không làm mất đi đạo đức của mình.

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các nền tảng đạo đức xã hội khác nhau luôn bị chi phối bởi quan điểm và lợi ích của đối tượng nào dưới đây?

Xem đáp án » 28/08/2019 49,694

Câu 2:

Nền đạo đức mới ở nước ta hiện nay phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có kế thừa những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc và

Xem đáp án » 28/08/2019 43,046

Câu 3:

Câu nói: “Tiên học lễ, hậu học văn” muốn nhấn mạnh đến vai trò của yếu tố nào dưới đây?

Xem đáp án » 28/08/2019 35,749

Câu 4:

Trên đường đi học về thấy một phụ nữ vừa bế con nhỏ vừa sách một túi đồ nặng qua đường. Em nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp với đạo đức?

Xem đáp án » 28/08/2019 10,628

Câu 5:

Đạo đức là nhân tố không thể thiếu của một gia đình hạnh phúc, tạo ra sự ổn định và phát triển vững chắc của gia đình. Có thể nói, đạo đức là

Xem đáp án » 06/09/2020 8,866

Câu 6:

Trong sự điều chỉnh hành vi con người, đặc điểm để phân biệt giữa pháp luật với đạo đức là yếu tố nào dưới đây?

Xem đáp án » 06/09/2020 3,190

Câu 7:

Đối với mỗi cá nhân, việc tuân theo các chuẩn mực đạo đức sẽ góp phần tạo giá trị nào dưới đây?

Xem đáp án » 06/09/2020 2,724

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »