Câu hỏi:

06/09/2020 456

Công dân chủ động tuân theo Hiến pháp và pháp luật, tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội là đang thực hiện tốt

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : A

Lời giải: Công dân đóng thuế đầy đủ, đúng hạn là thực hiện tốt nghĩa vụ của mình đối với cộng đồng, xã hội.

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hạnh phúc là cảm xúc vui sướng, hài lòng của con người trong cuộc sống khi được đáp ứng, thỏa mãn các nhu cầu chân chính, lành mạnh về

Xem đáp án » 29/08/2019 26,173

Câu 2:

Câu thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây nói về việc giữ gìn nhân phẩm của con người?

Xem đáp án » 29/08/2019 25,828

Câu 3:

Người hay tự ái thường có những phản ứng nào dưới đây?

Xem đáp án » 29/08/2019 24,388

Câu 4:

Quan điểm nào dưới đây không đúng khi nói về hạnh phúc?

Xem đáp án » 29/08/2019 23,111

Câu 5:

Lương tâm tồn tại ở hai trạng thái nào dưới đây?

Xem đáp án » 06/09/2020 21,427

Câu 6:

Câu thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây nói về việc giữ gìn danh dự của con người?

Xem đáp án » 29/08/2019 20,504

Câu 7:

Trách nhiệm của cá nhân đối với yêu cầu, lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội được gọi là

Xem đáp án » 06/09/2020 9,612

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »