Câu hỏi:

06/09/2020 916

Bạn H đang đi ở hành lang trường học thì nhặt được một chiếc ví, bên trong có khá nhiều tiền. Mặc dù đã nghĩ đến chuyện lấy tiền đi mua một số thứ mình thích, nhưng cuối cùng H đã mang chiếc ví đến gửi cho bác bảo vệ để gửi lại cho người mất. H cảm thấy rất thanh thản, hài lòng với bản thân. Cảm xúc đó của H do đã thực hiện hành vi theo phạm trù đạo đức nào dưới đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : A

Lời giải: Bạn H đã có sự đấu tranh với bản thân, giữa những lợi ích cho bản thân mình và mất mát của chủ nhân chiếc ví và lựa chọn sự trung thực, trả lại của rơi cho người mất, thể hiện bạn là người có lương tâm.

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hạnh phúc là cảm xúc vui sướng, hài lòng của con người trong cuộc sống khi được đáp ứng, thỏa mãn các nhu cầu chân chính, lành mạnh về

Xem đáp án » 29/08/2019 26,175

Câu 2:

Câu thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây nói về việc giữ gìn nhân phẩm của con người?

Xem đáp án » 29/08/2019 25,831

Câu 3:

Người hay tự ái thường có những phản ứng nào dưới đây?

Xem đáp án » 29/08/2019 24,399

Câu 4:

Quan điểm nào dưới đây không đúng khi nói về hạnh phúc?

Xem đáp án » 29/08/2019 23,117

Câu 5:

Lương tâm tồn tại ở hai trạng thái nào dưới đây?

Xem đáp án » 06/09/2020 21,431

Câu 6:

Câu thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây nói về việc giữ gìn danh dự của con người?

Xem đáp án » 29/08/2019 20,510

Câu 7:

Trách nhiệm của cá nhân đối với yêu cầu, lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội được gọi là

Xem đáp án » 06/09/2020 9,615

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »