Câu hỏi:

06/09/2020 4,108

Chức năng nào không phải là chức năng cơ bản của gia đình?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : 

Các chức năng cơ bản của gia đình gồm: Chức năng duy trì nòi giống, chức năng kinh tế, chức năng tổ chức đời sống gia đình, chức năng nuôi dưỡng, giáo dục con cái.

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Gia đình không có chức năng nào dưới đây?

Xem đáp án » 29/08/2019 38,095

Câu 2:

Quan hệ vợ chồng được hình thành trên cơ sở tình yêu và được

Xem đáp án » 29/08/2019 35,978

Câu 3:

Gia đình được xây dựng dựa trên mối quan hệ nào dưới đây?

Xem đáp án » 29/08/2019 21,568

Câu 4:

Tình yêu chân chính là tình yêu trong sáng và lành mạnh, phù hợp với quan niệm

Xem đáp án » 06/09/2020 19,590

Câu 5:

Câu nào dưới đây không nói về tình cảm gắn bó giữa vợ và chồng

Xem đáp án » 29/08/2019 18,618

Câu 6:

Câu nào dưới đây thể hiện sự biết ơn của con cái đối với cha mẹ?

Xem đáp án » 29/08/2019 15,560

Câu 7:

Cha mẹ có trách nhiệm yêu thương, nuôi dưỡng và tạo điều kiện cho con cái được học tập, không phân biệt đối xử giữa các con là thể hiện nội dung quan hệ nào dưới đây trong gia đình?

Xem đáp án » 29/08/2019 14,087

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »