Trắc nghiệm Công Dân 10 Bài 12 (có đáp án): Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình

  • 4527 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Khi đến tuổi trưởng thành, con người xuất hiện một dạng tình cảm đặc biệt đó là

Xem đáp án

Đáp án : 

Tình yêu là một dạng tình cảm đặc biệt của con người, xuất hiện ở cả nam và nữ khi đến tuổi trưởng thành.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Tình yêu là sự rung cảm và quyến luyến sâu sắc giữa hai người khác giới. Ở họ có nhiều mặt

Xem đáp án

Đáp án : 

Tình yêu là sự rung cảm và quyến luyến sâu sắc giữa hai người khác giới. Ở họ có sự phù hợp về nhiều mặt làm cho họ có nhu cầu gần gũi, gắn bó với nhau, tự nguyện sống vì nhau và sẵn sàng hiến dâng cho nhau cuộc sống của mình.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Tình yêu bắt nguồn và bị chi phối bởi những quan niệm, kinh nghiệm sống của những người yêu nhau, đồng thời luôn đặt ra những vấn đề mà xã hội cần phải quan tâm, chăm lo như việc kết hôn, xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ. Vì vậy, tình yêu mang tính

Xem đáp án

Đáp án : 

Tình yêu luôn luôn mang tính xã hội:

+ Tình yêu bắt nguồn và bị chi phối bởi những quan niệm, kinh nghiệm sống của những người yêu nhau.

+ Tình yêu luôn đặt ra những vấn đề mà xã hội cần phải quan tâm, chăm lo như việc kết hôn, xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Xã hội không can thiệp đến tình yêu cá nhân nhưng có trách nhiệm hướng dẫn mọi người có quan niệm đúng đắn về tình yêu, đặc biệt ở những người bắt đầu bước sang tuổi

Xem đáp án

Đáp án : 

Xã hội không can thiệp đến tình yêu cá nhân nhưng có trách nhiệm hướng dẫn mọi người có quan niệm đúng đắn về tình yêu, đặc biệt ở những người bắt đầu bước sang tuổi thanh niên.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Tình yêu chân chính là tình yêu trong sáng và lành mạnh, phù hợp với quan niệm

Xem đáp án

Đáp án : 

Tình yêu chân chính là tình yêu trong sáng và lành mạnh, phù hợp với quan niệm đạo đức tiến bộ của xã hội.

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Vy Tran

N

1 năm trước

Nguyễn Ngọc Hân

Bình luận


Bình luận

Dịch Phong
18:43 - 18/03/2022

tem