Câu hỏi:

06/09/2020 1,013

Nội dung nào sau đây không thuộc nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình ở nước ta hiện nay?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : 

Nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình ở nước ta hiện nay là hôn nhân dựa trên cơ sở tình yêu chân chính, tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng.

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Gia đình không có chức năng nào dưới đây?

Xem đáp án » 29/08/2019 38,111

Câu 2:

Quan hệ vợ chồng được hình thành trên cơ sở tình yêu và được

Xem đáp án » 29/08/2019 36,054

Câu 3:

Gia đình được xây dựng dựa trên mối quan hệ nào dưới đây?

Xem đáp án » 29/08/2019 21,582

Câu 4:

Tình yêu chân chính là tình yêu trong sáng và lành mạnh, phù hợp với quan niệm

Xem đáp án » 06/09/2020 19,610

Câu 5:

Câu nào dưới đây không nói về tình cảm gắn bó giữa vợ và chồng

Xem đáp án » 29/08/2019 18,630

Câu 6:

Câu nào dưới đây thể hiện sự biết ơn của con cái đối với cha mẹ?

Xem đáp án » 29/08/2019 15,577

Câu 7:

Cha mẹ có trách nhiệm yêu thương, nuôi dưỡng và tạo điều kiện cho con cái được học tập, không phân biệt đối xử giữa các con là thể hiện nội dung quan hệ nào dưới đây trong gia đình?

Xem đáp án » 29/08/2019 14,107

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »